Ισολογισμοί

Την 05-06-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 54421 η από 04-06-2013 αίτηση / δήλωση της ιστοσελίδας (www.planitas.eu) της Εταιρείας με επωνυμία «ΠΛΑΝΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΝΗΤΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4994801000.

 

Κάντε κλικ για προβολή του Ισολογισμού 2014.

Κάντε κλικ για προβολή του Ισολογισμού 2013.

Κάντε κλικ για προβολή του Ισολογισμού 2012.

More in this category: « Υπηρεσίες
  • Appraisal of an Investment
  • Engineering Services
  • Project Management
  • Construction Management
  • Project Development
  • Facilities and Maintenance Management
  • Sales Administration

Planitas SA

Property Development and Construction

7 Solomou Str., Chalandri, 152 32

tel. 210 6838610

Fax: 210 6838614

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.